top of page

Opplev Omhu Bemanning

-Forståelse gjennom erfaring

Vår lange erfaring i bransjen har gitt oss et klart bilde av utviklingen innen barnevernet og omsorgsektoren.

For å kunne møte dagens utfordringer, er det av avgjørende betydning å ha grundig kunnskap om standarisert forløp, trygghet og sikkerhet samt konflikthåndtering som er i samsvar med de nåværende kravene til kompetanse og kunnskap.

Vi tilbyr spesialisert kursing innen barnevernslov og andre relevante områder, samt et bredt utvalg av ressurser og verktøy for å imøtekomme behovene til våre kunder.

Gjennom vårt praktiske vakt- og personalsystem, Recman, kan vi effektivt administrere vikarer og deres kompetanse, og tilby skreddersydde løsninger som møter de høyeste standardene for kvalitet og sikkerhet.

Vårt dedikerte team av erfarne fagpersoner er nøye utvalgt for å håndtere utfordrende situasjoner med trygghet og kompetanse. Vi engasjerer oss aktivt i fellesskapet og arbeider tett med våre kunder for å sikre at vi alltid tilbyr den beste mulige omsorgen og støtten.

Vi har siden 2019, selv som liten -men svært tilpasningsdyktig bedrift, alltid vært klare til å møte de utfordringene som bransjen måtte stå overfor. Vi er åpne for å utforske nye muligheter og samarbeide med våre kunder for å finne løsninger som fungerer for alle parter. Med vårt dedikerte team og vårt fokus på kvalitet og sikkerhet, er vi din pålitelige partner innen barnevern og omsorg i hele Norge, og snart Norden.

Philip Lund Grøan

Leder

E-post: post@omhubemanning.no

Telefon: 98482960

Daglig leder

E-post: post@omhubemanning.no

Telefon: 98482960

Regionansvarlig Vestlandet og midt Norge

E-post: post@omhubemanning.no

Telefon: 98482960

Besøkshund

E-post: post@omhubemannig.no

Telefon: 90645551

HR-bemanningskordinator

E-post: post@omhubemanning.no

Telefon: 98482960

Jens B.J Bright-Taylor

Bjørnar Solheim

Sofie Møller Chalchoul

Bastian

bottom of page