top of page

 tilbys gjennom våre kunder som er nøye tilpasset for å imøtekomme behovene til personer med komplekse utfordringer knyttet til psykiske lidelser og/eller utviklingshemming. Hver bolig er designet med fokus på tilgjengelighet, sikkerhet og personvern, samtidig som fellesområdene oppmuntrer til sosial interaksjon og aktivitet.

Heldøgns boliger

 gir et trygt og inkluderende miljø der brukere med ulike aldre og behov kan delta i varierte aktiviteter og samhandling. Her jobbes det med å tilpasse aktivitetene etter individuelle behov og ferdigheter for å fremme trivsel, læring og sosialt samvær. Gjennom strukturerte programmer og individuell oppfølging legges det til rette for en meningsfull dag og bidrar til å styrke deltakernes selvtillit og livskvalitet.

Dag/Aktivitetsenter

 

tilbys brukerstyrt personlig assistanse (BPA) for både voksne og barn med varierte behov og utfordringer. Vårt fokus er å gi skreddersydd støtte som fremmer en følelse av selvstendighet og autonomi, samtidig som vi sikrer en omsorgsfull og trygg setting. Gjennom tett samarbeid skaper vi individuelt tilpassede omsorgsplaner som tar hensyn til deres unike behov og ønsker. Med vårt dedikerte team streber vi etter å gi den nødvendige støtten for å muliggjøre deltakelse i daglige aktiviteter og oppnåelse av personlige mål, samtidig som vi respekterer den enkeltes integritet og verdier.

BPA for voksne/barn

OMSORG

Boost your product and service's credibility by adding testimonials from your clients. People love recommendations so feedback from others who've tried it is invaluable.

Julia Patel

Boost your product and service's credibility by adding testimonials from your clients. People love recommendations so feedback from others who've tried it is invaluable.

Julia Patel

Boost your product and service's credibility by adding testimonials from your clients. People love recommendations so feedback from others who've tried it is invaluable.

Julia Patel

TILBAKEMELDINGER 

Boost your product and service's credibility by adding testimonials from your clients. People love recommendations so feedback from others who've tried it is invaluable.

Julia Patel

Boost your product and service's credibility by adding testimonials from your clients. People love recommendations so feedback from others who've tried it is invaluable.

Julia Patel

Boost your product and service's credibility by adding testimonials from your clients. People love recommendations so feedback from others who've tried it is invaluable.

Julia Patel

TILBAKEMELDINGER 

bottom of page